یاسوج

در کهگیلویه و بویر احمد، ایران
امروز: دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر یاسوج، در استان کهگیلویه و بویر احمد، ایران

اطلاعات شهر یاسوج

آب و هوای شهر یاسوج

سرعت باد: ۶.۴۴ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب غرب

رطوبت: ۲۶ درصد، فشار: ۲۶۱۷۶.۷۹ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۰۶

ساعت: ۱۹:۵۵

دما: °۲۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۰ (سانتیگراد)حداقل دما: °۶ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۱ (سانتیگراد)حداقل دما: °۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۲ (سانتیگراد)حداقل دما: °۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۱ (سانتیگراد)حداقل دما: °۸ (سانتیگراد)