یاسوج

در کهگیلویه و بویر احمد، ایران
امروز: شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر یاسوج، در استان کهگیلویه و بویر احمد، ایران

اطلاعات شهر یاسوج

آب و هوای شهر یاسوج

سرعت باد: ۱۱.۲۷ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب غرب

رطوبت: ۱۷ درصد، فشار: ۲۶۲۷۸.۳۹ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۵:۵۲

ساعت: ۱۸:۰۰

دما: °۲۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۶ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۶ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °۸ (سانتیگراد)